Djur, natur & miljö

Studiecirkeln vänder sig till dig som vill komma igång med fågelskådning. Vi kommer att gå igenom våra vanligaste fåglar ur olika fågelfamiljer - Hur de ser ut, läten, när/var man kan se dem och beteende. På utflykterna till våra tänkta fågellokaler kommer vi förhoppningsvis att få se många av de fåglar vi sett på bild och pratat om under inneträffarna. Det blir också tips på andra fågellokaler, fågelmatning och på fältutrustning.
Inneträff 1 (Tisdag 18:00-20:30)
Vi lär oss om våra vanligaste tättingar ur olika familjer. Frågor som flytt- eller stannfågel? Vi går igenom lite om flyttningstider och vintermatning. Vi går igenom lite om utrustning som handkikare och tubkikare.

Uteträff 1 (Lördag 09:00-12:00)
Vi besöker Ronneby Brunnsparken för att lyssna och se vad vi upptäcker för arter.

Inneträff 2 (Tisdag 18:00-20:30)
Vi går igenom och tittar på bilder på våra vanligaste änder och rovfåglar. Vilka arter kan man se under olika årstider? Ser fåglarna likadana ut under hela året?

Uteträff 2 (Söndag 07:00-10:30)
Vi besöker Lindö udde för att se sträckande änder och andra vårfåglar.

Inneträff 3 (Tisdag 18:00-20:30)
Vi går igenom våra vanligaste måsfåglar och vadarfåglar.
Här är det lite klurigare och mer att lära sig eftersom många arter är lika och många av arterna har flera olika dräkter.

Uteträff 3 (Lördag 07:00-10:30)
Vi besöker Vambåsa våtmark under en morgon för att ta del av vårens fåglar.

Inneträff 4 (Tisdag 18:00-20:30)
Denna gång blir lite mer om tättingar samt lite om andra fåglar vi inte tidigare behandlat. Vi får tips på litteratur, internetsidor/appar mm.

Uteträff 4 (Söndag 07:00-10:30)
Vi besöker Gökalv för att studera flera vårfåglar och lära oss mer om läten och uppträdande hos olika fåglar.

Rekommenderad litteratur till kursen blir FÅGELGUIDEN (SVENSSON, MULLARNEY OCH ZETTERSTRÖM)
FINNS ÄVEN SOM APP TILL MOBILEN.

Ledare Jörgen Pisch är en mångårig fågelskådare med stora kunskaper.