Djur, natur & miljö

Studiecirkeln vänder sig till dig som vill lära dig om dessa fascinerande djur. Vi kommer att gå igenom många av våra vanligaste fåglar ur olika fågelfamiljer - Hur de ser ut, läten, när/var man kan se dem och hur de uppträder. Vi kikar också på närbesläktade fåglar som utgör förväxlingsrisk för den som inte är så van. På utflykterna till fina fågellokaler kommer vi förhoppningsvis också att få se många av de fåglar vi sett på bild under inneträffarna. Det blir också tips på fler fågellokaler, vintermatning och på utrustning som inte gräver slukhål i plånboken.

Inneträff 1
Våra vanligaste änder och rovfåglar
Vi går igenom och tittar på bilder på våra vanligaste änder och rovfåglar. Vilka arter kan man se under olika årstider? Ser fåglarna likadana ut under hela året? Dessa och andra frågor får vi svar på.

Inneträff 2
Våra vanligaste måsfåglar och vadarfåglar
Ännu 2 stora fågelfamiljer gås igenom. Här är det lite klurigare och mer att lära sig eftersom många arter är lika och många av arterna har flera olika dräkter.

Uteträff 1 och 2 (lördag + söndag)
Sträckande och rastande fåglar på Torhamns udde
Vi besöker Torhamns udde, dels under en period mitt på dagen då chansen att se rovfåglar är som störst, dels under en stund på kvällen då man kan se sträckande vadare, måsfåglar och änder på nära håll.

Inneträff 3
Ordningen tättingar – Många familjer och många arter
Vi lär oss om våra vanligaste tättingar ur olika familjer. Frågor som flytt- eller stannfågel? Flyttningstider och vintermatning tas också upp.

Uteträff 3 (lördag)
Vi besöker åter Torhamns udde under en morgon/förmiddag för att ta del av höstens alla flyttande fåglar. Vi tittar också in på Torhamns fågelstation och lär oss lite om vad man gör där.

Inneträff 4
Fåglar i stad och trädgård samt fåglar vid vintermatningar
Vilka fåglar är vanligast? Hur ska man inreda trädgårdar och placera vintermatningar? Hur länge ska man mata? Vilka fåglar kan man hjälpa med holkar? Frågorna och svaren blir många på denna träff.

Uteträff 4 (lördag)
Vambåsa våtmark
Vi besöker en våtmark för att se vad man kan hitta där. Både rastande änder och andra arter står på listan. Hur ser änderna ut nu på hösten, är en fråga vi får svar på.

Uteträff 5 (lördag)
Vi besöker denna gång Sibbaboda och Långenabben. Bland Sibbabbodas bergstallar besöker vi en fågelmatning som startas relativt tidigt innan vinterkylan sätter in. Här kan vi hitta både barrskogsfåglar och arter som hör kustlandskapet till.

Inneträffarna är varannan vecka i SV:s lokal på Ronnebygatan 9 i Karlskrona. Ev skulle alla träffar kunna ske utomhus om covid-19 kvarstår till hösten.

Tiderna för uteträffarna bestäms under kursen och är beroende på väder och vind.

Rekommenderad litteratur till kursen blir FÅGELGUIDEN (SVENSSON, MULLARNEY OCH ZETTERSTRÖM)
FINNS ÄVEN SOM APP TILL MOBILEN.

Har du ingen egen bil finns det möjlighet för samåkning.

Ledare: Tony Svensson, vill du läsa mer om Tony kan du gå in på
http://www.naturreportage.se/kurser_2018/startsida_kurser_2018.htm