Fåglar och fjärilar i Blekinge - Sommarkurs

Fåglar och fjärilar i Blekinge - Sommarkurs

Djur, natur & miljö

Kursen inriktar sig till nybörjare som vill lära sig mer om dagfjärilar och fåglar som är vanliga här i Blekinge under sommaren. Under kursens utflykter kommer det också att bli fina tillfällen att fotografera många arter för de som vill det.

Inneträff, måndag 16 juli, kl 18:00-20:30
Kursen är upplagd på en inneträff i där kursledaren visar bilder och berättar om vad vi kan komma att få se under de följande exkursionerna som är förlagda till östra Blekinge. Vi lär oss också lite om fågelflyttning och vilka artgrupper som flyttar söderut nu under sommaren med start kring Midsommar. Vi får också en inblick på dagfjärilarna och hur de lever. Deltagarna får tips på böcker som är bra om man senare vill lära sig mer på egen hand och på utflyktsmål som är lättillgängliga. Under inneträffen kommer vi också överens om samlingspunkt för uteträffarna.

Exkursion 1, tisdag 17 juli, kl 11:00-15:00
Vi besöker ett par olika ställen mitt på dagen, när solen förhoppningsvis värmer som mest, för att få se lite olika dagfjärilar som är vanliga här i Blekinge. Det blir också tillfällen för fotografering. Vi får även tips på växter man kan plantera för att få fler fjärilar i trädgården.

Exkursion 2, onsdag 18 juli, kl 16:00-20:00
Vi kommer att besöka Torhamns udde under en eftermiddag/kväll för att förhoppningsvis få ta del av sydsträckande vadare och änder som oftast passerar på nära håll i fint ljus under juli och augusti. Vi tittar också på rastande vadare, änder och tättingar m.m. som är typiska för den blekingska sommaren längs kusten.
Kikare är bra att ha på både fjärils- och fågelutflykten!

Har du ingen egen bil finns det möjlighet för samåkning.

Ledare: Tony Svensson, vill du läsa mer om Tony kan du gå in på
http://www.naturreportage.se/sommarkurs/startsida_kurser.htm