Transport

Kravet om att inneha förarbevis för vattenskoter träder ikraft 1 maj 2022. Ta ditt förarbevis för vattenskoter hos oss på Studieförbundet Vuxenskolan och få den kunskap du behöver för att få ditt förarbevis. Tillgång av vattenskoter till praktiska dagen ingår i priset!

FÖRKUNSKAPER:
Inga förkunskaper men du måste ha fyllt 15 år för att få påbörja Förarbevis Vattenskoter. Giltig legitimation uppvisas första träffen samt vid praktiska momentet.

INNEHÅLL:
Utöver förarbeviset ger kursen även grundläggande kunskaper i sjövett, navigation, sjökortets uppbyggnad, symboler och förkortningar, miljö och djurliv, våghantering, säkerhet, hänsyn och ansvar. Du får såväl bred som djup kunskap som gör dig tryggare när du är ute med din vattenskoter.

En vattenskoter kräver att man vet hur den hanteras i både hög och låg fart, hur du gör snabba undanmanövrar, lägger till på ett säkert sätt, väjer för föremål i vattnet och mycket mer. Kursen genomförs enligt Transportstyrelsens föreskrifter för Förarbevis Vattenskoter.

UPPLÄGG:
Fysisk kurs+hemstudier
Träff 1, 7 juni kl.18-20.30
Hemstudier 5,5 tim
Träff 2, 14 juni kl.18-21.00
Examination i anslutning till träff 2. 30 min
Träff 3, en lördag el söndag i ca 3 timmar i Kalmar

100% närvaro gäller. Uppvisande av giltig legitimation krävs både vid kursstart och praktiska momentet.

Teori, lärarledd och hemstudier, innehåller bland annat:
- Introduktion. Genomgång av kursinnehåll och kursmaterial. Vattenskoterns uppbyggnad, konstruktion, Sjövett och förhållningssätt på sjön, Sjövägsreglerna och flytande sjömärken samt sjövägmärken.
- Navigationshjälpmedel, sjökortets uppbyggnad, Säkerhetsutrustning. Påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning, skyddade områden och förbudsområden.
- Fördjupning och diskussion. Sjövett och förhållningssätt på sjön. Påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning inkluderat körning i strandnära och grunda områden.
- Grundläggande navigation, välja rätt sjökort med rätt skala. Riskbedömning och fartens påverkan.
Vid kursstart får du checklista med tydliga lärandemål för hemstudier.

Examination:
Examination anordnas i slutet av det teoretiska delen.
Uppvisande av giltig legitimation krävs. I kursavgiften ingår ett teoriprov. Eventuell omprovskostnad tillkommer med 250:-

Praktiska momenten:
Ca 3 timmar, Kalmar:
Genomgång av säkerhetsutrustning. Genomgång av vattenskotern, motorkontroll och tankning/laddning. Lågfartsmanöverövningar. Högfartsmanöverövningar, nödåtgärder.

Vi samarbetar med Forze AB i Kalmar vid lån av vattenskoter. Vattenskotrarna är av märket Seedoo, senaste modell. Vattenskotrar finns på plats vid praktiska kurstillfället.
Vi utgår ifrån T-bryggan som ligger vid Stensö båthamn. Parkering finns vid Stensö camping och runtom i närområdet.

KURSLEDARE:
Christer Friedh är en mycket erfaren ledare inom Navigation och har hållit i kurser som Förarbevis, Kustskepparbevis, Utsjöskeppare, Kanalintyg under många år. Christer är sedan 90-talet verksam som examinator för samtliga utbildningar och certifikat som handläggs av NBF (Nämnden för båtlivsutbildning).

KURSMATERIAL
Ingår ej i kursavgift. Det du behöver är:
-Vattenskoterboken - Förarbevis för vattenskoter, upplaga 2, författare Anna Sandgren.
Du behöver ha rätt material till kursstart. Du kan tex beställa den här: https://bryggboden.se/sv/utbildningsmaterial/studieforbundet-vuxenskolan/sv-kalmar-lan/

Hyra av vattenskoter:
I priset ingår det hyra av vattenskoter. Observera att det på varje vattenskoter är 2 elever så om ni bokar en plats för vattenskoter så kommer ni att dela den med en annan elev under utbildningen.

TAG MED TILL DAGEN MED PRAKTIK:
Medtag egen flytväst om du har, några finns för utlåning.
Ha varma kläder och gärna något att äta under dagen.

FÖRSÄKRING:
När du går kurs hos Studieförbundet Vuxenskolan är du som person försäkrad till, från och under kursen. Vid ev skada på vattenskoter gäller självrisk.

KURSLOKAL:
Teoriträffarna hålls i SVs lokaler på Drottninggatan 84 i Karlshamn.
Praktiska momentet sker utomhus och vi utgår ifrån T-bryggan vid Stensö i Kalmar.