Historia & Konsthistoria

OBS! Föreläsningen är inte fullbokad, du måste boka dina biljett på Ronneby bibliotek!

1600-talet utgör en av de mest dramatiska perioderna i svensk historia. En tid då myndiga män i stora peruker och plymagerade hattar skapade stormakten Sverige.
I kraftmätningarna mellan Sverige och Danmark kom skånelandskapen att gå från den danska till den svenska kronan, vilket resulterade i att allmogen reste upprorsfanan mot den nya överheten och snapphanerörelser uppstod. Detta samtidigt som den medeltida staden Ronneby förlorade mycket av sin betydelse till de två nygrundade svenska städerna Karlshamn och Karlskrona.

Marcus Bernhardsson är historiker, arkivarie och bibliotekarie. Han är en väl känd och omtyckt föreläsare i Blekinge. Till vardags arbetar han på Sölvesborgs Bibliotek.

I samarbete med Stadsbiblioteket i Ronneby.

OBS! Du kan inte boka föreläsningen på SV utan måste boka din biljett på biblioteket tel 0457-61 74 77 eller informationen@bibliotek.ronneby.se
Entré 50kr.