Trädgård, hus och hem

OBS! INSTÄLLD FÖRELÄSNING PGA CORONA!

Tomas Lagerström är landskapsarkitekt och en av landets främsta växtexperter.
Han har under hela sitt yrkesverksamma liv varit verksam vid SLU med bas i Uppsala. Här har han undervisat om växter; deras egenskaper och hur de kan användas i olika miljöer och klimatzoner. Genom sin forskning har han varit med om att utveckla, testa och lansera många av de träd, buskar och klätterväxter, som idag säljs som E-plantor. En duktig fotograf är han också, så vi kan förvänta oss att han kommer att visa många fina växtbilder, som han utifrån sin rika erfarenhetsbas kan berätta om.
Tomas är en flitigt anlitad föreläsare i olika trädgårdsföreningar och i år var han en av huvudtalarna vid den årliga trädgårdsfesten, som Hallandskretsen anordnade i januari. Av geografiska skäl har Tomas mest varit anlitad i Mellansverige, nu har Trädgårdsamatörerna i Blekinge lyckats engagera honom för den öppna Blekingeföreläsning, som är den fjärde i ordningen och denna gång hålls i länets västra utpost Sölvesborg.

Föreläsningen sker i samarbete med Sällskapet Trädgårdsamatörerna i Blekinge.

Entré 50 kr betalas på plats, ingen anmälan.