Historia & Konsthistoria

Katarina Ewerlöf är bekant för de flesta inte bara som en skicklig skådespelare utan också som en väl anlitad uppläsare av ljudböcker. Tonfall och känsla för nyansering formar rösten och utvecklar den till den pregnans som gör den så unik som avtryck.
Lyssna på Katarinas funderingar och erfarenheter om varför hon valde ljudboksuppläsning som ett av hennes uppdrag.
Att lyssna på ljudbok är en fantastisk möjlighet som kräver varken en särskild miljö eller avsatt tid. Det går ju att lyssna på den samtidigt som du gör något annat och befinner dig i vilken miljö som helst, tyst eller bullrig.
Årets tema är Avtryck.
I samarbete med KulturKarlshamn, Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

Fri entré, det kommer inte att säljas några biljetter och man behöver inte boka sig.