Hälsa & välbefinnande

Ett högaktuellt ämne...
I föreläsningen berättar Helena om sina egna erfarenheter av att leva i en destruktiv relation. Helena ger sin tolkning av de händelser som hon blivit utsatt för, hur hon hanterat dessa och hur det påverkat henne som människa.
Helena berättar om sin inre styrka och vilken betydelse anhöriga haft. Med denna föreläsningen vill hon inge hopp och ge styrka. Hopp om att livet blir bra igen och ge styrka till att bättre klara av motgångarna längs vägen, tills livet vänt till det positiva igen.
Helena är ett levande exempel på hur negativa upplevelse kan vändas till något positivt.

Helenas styrka är de egenupplevda erfarenheterna i kombination med teoretisk utbildning och den senaste forskningen på området. Utöver dessa erfarenheter har Helena arbetat som leg. sjuksköterska sedan 1999 och mött patienter som är eller har varit våldsutsatta.
Vem som helst kan drabbas eftersom våldet finns närvarande i alla grupper i samhället.
Därför har Helena valt att arbeta utifrån visionen ”Att alla får leva ett liv fritt från destruktiva relationer”.

Föreläsningen är gratis och i samarbete med Ronneby Kvinnojour.
Plats, Kulturcentrum, Hörsalen.

Välkommen!