Hälsa & välbefinnande

En kurs som lär dig hur du bäst tar kontakt och inleder Första hjälpen till psykisk hälsa.

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Det drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla vare sig det är i den egna familjen, på arbetsplatsen, i föreningen vi är engagerade i eller i de offentliga rum vi vistas i.
Precis som vi tidigt i livet lär oss L-ABC och att denna kunskap kan rädda liv borde det på samma sätt vara självklart att veta hur vi hjälper en person vid olika psykiska kristillstånd. Att ge en “första hjälp” till psykisk hälsa och på så sätt rädda liv.
Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid) har utvecklats i Australien (www.mhfa.au). Programmet har översatts till många språk och är internationellt prövat och utvärderat. I Sverige har programmet översatts och anpassats till svenska förhållanden samt testats i Sverige av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet.

FÖRSTA HJÄLPEN TILL PSYKISK HÄLSA - STANDARD
Standardkursen i Första hjälpen till psykisk hälsa är en kurs där deltagarna får lära sig om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.
Som Första hjälpare får man lära sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan för detta. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår fallövningar, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

För mer information gå in på:
https://ki.se/sites/default/files/broschyr_forsta_hjalpen_till_psykisk_halsa_mhfa_2015-06.pdf
www.mhfa.se Första hjälpen till psykisk hälsa
www.ki.se/nasp NASPs hemsida

FÖRKUNSKAPER:
Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa riktar sig till en allmänhet som är intresserad av ökad kompetens i medmänskligt hjälpande vid psykiska kristillstånd som vi alla kan träffa på i vardagliga situationer. Inga förkunskaper krävs.

KURSMATERIAL:
"Första hjälpen till psykisk hälsa - VUXEN" ingår i materialavgiften.

LEDARE:
Gert Månsson, Instruktör MHFA Första hjälpen, Hjärnkoll ambassadör och verksamhets ansvarig Hjärnkoll NSPH Blekinge.