Media & kommunikation

• Grundläggande inställningar och handhavande av kameran.
• Fokuseringsmetoder och ljusmätning
• De olika fotograferingslägenas funktion
• Bemästra fokusering och ljusmätning
• Lär dig fotografera olika motiv

Vill du lära dig att ta bättre eller roligare bilder? Du får lära dig mer om hur du använder skärpedjup för att skapa bra komposition i dina bilder.
Du lär dig använda olika metoder för att fokusera och ljusmäta bilden samt hur exponeringen fungerar med avseende på bländare, slutartid, ISO och exponeringskomposition.
Komposition av bilden och motiv samt nödvändiga inställningar för en bra bild är en central del av kursen.