Grekiska

Grekiska

Språk

I kursen kommer du lära dig grunderna i att läsa,
lyssna och tala grekiska.
Du kommer använda de basala delarna av språket
till enkel kommunikation för nybörjare.

Studiematerialet är grundläggande och vi tar det i den takt gruppen bestämmer!