Ekonomi

INNEHÅLL:
Vi går igenom
- Syfte och genomgång av viktiga begrepp
- Bokföring
- Kontoplan och kontoklasser
- Balansräkning/Resultaträkning
- Bokslut och årsredovisning
- Budgetering/Prognostisering
- Intäktssäkring
- Enklare övningar

FÖRKUNSKAPER:
Kursen är en introduktion, den riktar sig till dig som är nybörjare eller som har liten erfarenhet inom ekonomiområdet.
Det är kanske så att du i ditt arbete har vissa ekonomiuppgifter och vill ha en större förståelse för ämnet eller ska starta eget och vill förstå redovisningens syfte för att kunna driva ditt företag framåt.

LEDARE:
Mikael Mogren har arbetat som ekonom och ledare både inom den privata och den offentliga sektorn.
Han har dessutom drivit sin egen firma inom ekonomikonsultation. Mikael brinner för människor
och siffror och har tidigare genomfört ekonomiutbildningar i egen regi.