Historia & Konsthistoria

Det finns så många berättelser om och kring Karlskrona. Följ med på en spännande resa i åtta delar, från Karlskronas grundande via bränder och rivningar fram till dagens Karlskrona.

Karlskrona och Städerna som försvann.
Under denna cirkel tar vi en närmare titt på två av de totalt fem städer som tillhörde de viktigaste städerna i Blekinge under "dansktiden" - Avaskär och Lyckå.
Båda kom att mista sina stadsrättigheter och därmed upphöra som städer.
Vi kommer även att lära mer om historiska och intressanta delar av Karlskrona och dess omland. Tex. Skärva, 1700-tals gårdar och Möllebacken.

Ledare Lasse Larsson: SV Blekinges kulturpristagare 2016.