Trädgård, hus och hem

INNEHÅLL:
- Vad är hållbar design?
- Hur kan jag skapa hållbar design i mitt hem?

Kursen ger insyn i inredningsarkitektens sätt att arbeta med hållbar design i hemmiljö och lär ut grunderna i miljönära designtänk.

Kursen är upplagd så att du får veta hur du själv kan börja tänka i termer av hållbar design i ditt hem, och ger tips och praktiska råd kring olika material i vår närhet och vägval.

I kursen varvas föreläsningar där vi lär oss mer om olika typer av inomhusmiljöer med praktiska övningar som tar avstamp i deltagarens egna exempel och önskemål.

FÖRKUNSKAPER:
Inga förkunskaper krävs.

LEDARE;
Dagmar Nordberg är utbildat designer och arkitekt SIR/MSA. Hon har bl a jobbat som lärare på konsthögskolan för media och design, Hannover, och som utställningsproducent med prisbelönta utställningar på muséer runtom i Sverige och Europa.
Dagmar är bosatt i Blekinge skärgård och på hemmaplan har hon senast arbetat med utställningar på Marinmuseet i Karlskrona, Tingshuset i Sölvesborg och på Konstmuseet Martinssonska Gården i Karlshamn. Dagmar har de senaste fyra åren forskat kring begreppet kreativitet. Hon har en utbildning inom stresshantering och kreativitetsträning från NICABM-institutet i Massachusetts, USA.

Kursen startar under förutsättning att det blir tillräckligt med deltagare. Kontakta ditt SV kontor för mer information ang kursen.