Ekonomi

Bli en riktig kursvinnare!

Hitta kursvinnare är Aktiespararnas unika aktieanalysprogram och ett utmärkt hjälpmedel när det gäller att fatta beslut om aktieaffärer. Med hjälp av Hitta kursvinnares moduler kommer du snabbt fram till vilka aktier du bör analysera. Därefter kan du välja antingen fundamental eller teknisk analys, Bäst resultat får du om du kombinerar både fundamental och teknisk analys. Dina aktieaffärer kan du därefter följa väldigt smidigt i programmets portföljhanterare.

Kursen består av fem kurstillfällen á tre lektionstimmar där vi kommer att gå igenom Hitta Kursvinnarens alla funktioner.
Under kursen och 2 månader efter avslutad kurs får du tillgång till programmet "Hitta kursvinnare" abonnemangskostnaden är på 250 kr och ingår i materialavgiften.
Medtag egen dator!