Hitta kursvinnarna - aktiekunskap

Hitta kursvinnarna - aktiekunskap

Ekonomi


Bli en riktig kursvinnare!

Med hjälp av Hitta kursvinnare, som är Sveriges mest använda analysprogram och innehåller allt du behöver för att göra bra aktieaffärer, kommer du att få lära dig hur du både fundamentalt och tekniskt kan analysera aktier. Detta oavsett om du handlar aktier på kort eller lång sikt och om du gör många eller få aktieaffärer.

Hitta kursvinnare är Aktiespararnas unika aktieanalysprogram och ett utmärkt hjälpmedel när det gäller att fatta beslut om aktieaffärer. Med hjälp av Hitta kursvinnares moduler kommer du snabbt fram till vilka aktier du bör analysera. Därefter kan du välja antingen fundamental eller teknisk analys, Bäst resultat får du om du kombinerar både fundamental och teknisk analys. Dina aktieaffärer kan du därefter följa väldigt smidigt i programmets portföljhanterare.

Kursen består av fem kurstillfällen á tre lektionstimmar där vi kommer att gå igenom Hitta Kursvinnarens alla funktioner.