Hälsa & välbefinnande

Stressig vardag - behöver du varva ner, återhämta dig och ladda batterierna?

Naturen i kombination med rörelse och närvaro är bästa vaccinet mot vardagsstress,
dessutom laddas hjärnan av rörelse.
Vi påverkas positivt av fågelsång, vindsus och grönska.
Naturen i sig skapar förutsättningar för att du ska få sinnesro, lugn och stillhet.
Att vistas i naturen är Friskvård och ger omedelbara hälsoeffekter som gör att du mår bättre.
Lägre stressnivåer, starkare immunförsvar, lägre blodtryck, bättre sömn och mental återhämtning.

KURSINNEHÅLL:
I denna kurs övar vi Mindfulness i naturen som hjälper oss vara närvarande: Här och Nu.
Med hjälp av våra sinnen övar vi fokus, koncentration och uppmärksamhet samt vår förmåga att Bara Vara. Vi övar oss i att lyssna på vad som pågår inom oss och utanför oss.
Mindfulnessövningarna gör vi under tiden vi vandrar och en del när vi står stilla eller sitter.
Vid 1:a tillfället träffas gruppen i SV:s lokal i ca 2,5 timmar.

LEDARE:
Jeanette Oscarsson, Mindfulness-instruktör utbildad via Mindfulnesscenter
Friskvårdsguide utbildad via Utemaningen

VIKTIG INFO:
Medtag sittunderlag och vattenflaska.