Hantverk & konst

"En introduktion till teckning & kroki för dig som vill utveckla din kreativitet & ditt observerande öga. Stärk kopplingen till ditt inre jag & världen runtomkring dig genom denna klassiska kurs som kommer att - steg för steg - lära dig grundkunskaper för kroki & illustration. Vi kommer bland annat att jobba kring förståelse för volym, proportion och perspektiv. Syftet är att kursen ska ge dig en stark grund inom illustration, så att du sen kan använda samma illustrationstekniker, oavsett om det ska vara till porträtt, stilleben, arkitektur, objekt, fantasi, etc.
Tidigare erfarenhet är inte nödvändig. Kursledaren Halewijn studerade 5 år på Belgiska Konst Akademien, och har många års erfarenhet inom illustration, undervisning och grafisk design.

I materialavgiften ingår skissbok och ett set med skisspennor (13 stycken).

Mer info kring Halewijn hittar du på www.halewijnbulckaen.com