Hantverk & konst

Teckning och illustration.
INNEHÅLL:
Vi fortsätter Illustrera med blyerts! Denna kurs är en fortsättning på
grundkursen tidigare i vår, men du är mycket välkommen även om du inte
gått grundkursen. Det räcker att du har lite tidigare vana av att teckna!
Vi kommer att arbeta med blyerts som material och gå igenom grunderna
på hur man kan använda blyertspennan som verktyg. Vi tränar på att
använda pennor med olika hårdhetsgrader, göra skuggningar, studier av
föremål och illustration. Vi kommer också göra olika övningar och arbeta
utifrån vår egen fantasi och våra egna idéer. Viktigast är att ha roligt och
alla får arbeta utifrån sin nivå.