Djur, natur & miljö

Är du nyfiken på bin, honung och vax? En kort introduktion för dig som är osäker på om du vill bli biodlare.
I kursen kommer du att få en introduktion till hur man blir biodlare och kunskap om binas viktiga roll i ekosystemet samt vilka andra produkter, förutom honung som bisamhället producerar.

Efter genomgången kurs ska du fått en översiktlig kännedom om:
• Bikupans uppbyggnad
• Hur bisamhället fungerar
• Vad man ska tänka på när man har bin i tätbebyggda områden
• Vilken utrustning som behövs
• Arbetet i bigården under olika årstider
• Binas produkter
• Binas betydelse som pollinatörer
• Biväxter
• Vad bisjukdomslagen säger

Ledare är Richard Johansson som är bitillsyningsman i Karlskrona med omnejd.