Språk

ITALIENSKA, fortsättningskurs

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att förstärka självförtroende när man uttrycker sig på italienska i olika sammanhang. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer att provas på i grupp och/eller enskilt.

INNEHÅLL OCH MÅL
Du tränar dig i att kommunicera på italienska i tal och skrift och får ett grundläggande ordförråd. Du utgår från praktiska situationer och arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse och konversation.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till dig som har läst italienska i minst en termin eller som redan har motsvarande kunskaper i italienska.

KURSLEDARE
Francesca kommer ifrån Reggio Emilia i norra del av Italien och kom till Sverige i maj 2007. Francesca har studerat i både Italien och Sverige och talar flytande italienska, engelska och svenska. Hon är mycket intresserad av möten med andra människor och dela med sig sitt modersmål. Francesca är helt övertygad om att delaktighet och nyfikenhet är de bästa ingredienserna för att lära sig ett nytt språk.

KURSLITTERATUR
Boken ”Allora!” och ledarens eget material.