Språk

ITALIENSKA, GRUNDKURS
Kurs i italienska för dig som är på nybörjarnivå.
Du lär dig italienska från grunden och övar på ord, fraser genom tal, skrift och grammatik.
Kursen ger bra baskunskaper i uttal och ordförråd. Vi övar genom enkla dialoger och har parövningar och uttalsövningar.

INNEHÅLL OCH MÅL
Målet är att du ska kunna kommunicera klart och tydligt och läsa och förstå enkla texter. Undervisningen sker huvudsakligen på italienska och fokus ligger på muntlig kommunikation som utgår ifrån praktiska situationer och läsförståelse. I slutet av denna kurs kommer du att med god hörförståelse och utökat ordförråd kunna klara av vardagslivssituationer (t.ex. att be om information, att berätta kort om en situation, osv.) och kunna läsa en text och förstår vad det handlar om.

FÖRKUNSKAP
Denna är en nybörjarkurs, inga förkunskaper krävs.

KURSLITTERATUR
Buon Viaggio! 1 och ledarens eget material. Ingår i materialavgiften.

KURSLEDARE
Francesca kommer ifrån Reggio Emilia i norra del av Italien och kom till Sverige i maj 2007. Francesca har studerat i både Italien och Sverige och talar flytande italienska, engelska och svenska. Hon är mycket intresserad av möten med andra människor och delar gärna med sig sitt modersmål. Francesca är helt övertygad om att delaktighet och nyfikenhet är de bästa ingredienserna för att lära sig ett nytt språk.