Språk

Välkommen till en nybörjar kurs i Italienska.

Här får du lära dig följande:

* Pronomer (subjekt, objekt)
* Att vara + att ha presens (indicativo presente)
* Namn: maskulin & feminin, singular & plural
* Artiklar: maskulin & feminin, obestämd & bestämd singular + plural
* Regulara verbgrupper presens (-are, -ere, -ire; indicativo presente)
* Nummer
* Pepositioner
* Presentera sig själv: vad man heter, hur gammal man är, varifrån man kommer, var man bor
* Familjrelationer, jobb; familjepolitik i Italien
* Mat, att äta ute: beställa på restaurang, matkultur i Italien


Ledaren heter Laura Merlo