Djur, natur & miljö

Cirkeln leder till jägarexamen. Den som skall jaga i Sverige behöver kunskap om djur och natur, om viltvård, jaktformer, jakthundar, vapenhantering och skytte, samt om de bestämmelser som reglerar jakten.
Kursen omfattar både teori och praktik.
Introduktion när det gäller vapen ingår med 2 tillfällen i kursen.
Träningen sker på Jämjö sportskytteklubb i Ekeryd, betalas vid varje tillfälle direkt till klubben.
Tiden för skjutövningarna kommer att meddelas vid start.

Prisuppgifter
3100kr Deltagaravgift
900kr Kurslitteratur från Svenska Jägarförbundet, Jägarskolan

Det tillkommer avgifter som betalas direkt till skjutbanan/instruktören, mer information får du på kursen.
500 kr för teoriprov
1250kr för skytteprov och examen

Vi reserverar oss för prishöjningar.

SV har förhoppningar om att kursen kan starta till hösten.