Djur, natur & miljö

Den som ska jaga i Sverige behöver kunskap om djur och natur samt om de bestämmelser som reglerar jakten. Kunskaper som krävs är bland annat inom viltvård, olika jaktformer, jakthundar, vapenhantering och skytte. Den här cirkeln ger dig kunskaper om viltet, jakten och vapnet som ger dig bra förutsättningar för att bli en god och ansvarsfull jägare.

Cirkeln leder till jägarexamen.
Kursen omfattar både teori och praktik.

Träningen sker på Jämjö Sportskytteklubb i Ekeryd, betalas vid varje tillfälle direkt till klubben.
Tiden för skjutövningarna kommer att meddelas vid start.

Prisuppgifter
3100kr Deltagaravgift
900kr Kurslitteratur från Svenska Jägarförbundet, Jägarskolan

Det tillkommer avgifter som betalas direkt till skjutbanan/instruktören, mer information får du på kursen.
500 kr för teoriprov
1250 kr för skytteprov och examen

Vi reserverar oss för prishöjningar.

Vår ledare Anders är en mycket kunnig ledare inom sitt område och har lett cirklar inom jägarskolan i många år.
BRA ATT VETA:
Minimiålder är 18 år för vapenlicens men ingen nedre åldersgräns finns för att gå kursen.
Jägarexamen krävs för att du ska kunna ansöka om licens för jaktvapen.