Djur, natur & miljö

Cirkeln leder till jägarexamen. Den som skall jaga i Sverige behöver kunskap om djur och natur, om viltvård, jaktformer, jakthundar, vapenhantering och skytte, samt om de bestämmelser som reglerar jakten. Kursen omfattar både teori och praktik.
Prisuppgifter
2950kr Deltagaravgift
800kr Kurslitteratur från Svenska Jägarförbundet, Jägarskolan
Det tillkommer avgifter som betalas direkt till skjutbanan/ledaren/instruktören med ca:
700kr för övningsskjutning och ammunition
250 kr för teoriprov
1250kr för skytteprov och examen

Tiden för skjutövningarna kommer att meddelas vid start.
Ev kan det förekomma övningar någon lördag det beror helt och hållet på hur tillgången med tider ser ut på skjutbanan.

Vi reserverar oss för prishöjningar.