Djur, natur & miljö

Cirkeln leder till jägarexamen.
Den som ska jaga i Sverige behöver kunskap om djur och natur samt om de bestämmelser som reglerar jakten. Kunskaper som krävs är bland annat inom viltvård, olika jaktformer, jakthundar, vapenhantering och skytte. Den här cirkeln ger dig kunskaper om viltet, jakten och vapnet som ger dig bra förutsättningar för att bli en god och ansvarsfull jägare.

Kursen omfattar både teori och praktik.
Teoripassen äger rum i SV´s egen lokal i Ronneby, Västra Torggatan 7 och praktiken är i Stegeryds Jaktstuga. Tiden för skjutövningarna kommer att meddelas vid start. Ev kan det förekomma övningar någon helg det beror helt och hållet på hur tillgången med tider ser ut på skjutbanan.

Kostnad, deltagaravgift 3200 kr.
Boken, "Jägarboxen" ca pris 900 kr, Kurslitteratur från Svenska Jägarförbundet, Jägarskolan.

Det tillkommer avgifter som betalas direkt till skjutbanan/ledaren/instruktören med ca:
Uppskjutning ca 1100 kr och i det priset ingår teoriprovet.
Ammunition vid uppskjutning ca 200-400 kr beroende på hur bra man lyckas. Man får ju ex antal nya försök om man misslyckas första gången.
Övningsskjutning/skjutbana 850 kr.

Totalt ca 5500 -6000 kr.

Vi reserverar oss för prishöjningar.