Hantverk & konst

En kurs i kalligrafi handlar om att lära sig skriva vackert. Intresset för kalligrafi är på uppgång igen efter att levt lite i skymundan för datorernas utveckling. Att skriva för hand blir väldigt personligt när du till exempel ger bort ett brev, vykort eller en inbjudan. Att då kunna kalligrafi gör att texten lyfts ytterligare några steg.

Kursen är varannan vecka för att du ska hinna öva mellan gångerna.

NNEHÅLL:
• Vi lär oss om skriftens historia
• Material - olika pennor och papper
• Gör några grundläggande skrivövningar
• Börjar med några vanliga stilar (Scripts) - Cancellaresca och Foundational Hand
• Utvecklar grunderna till korta texter

MATERIAL:
Materialet ingår inte i avgiften. Vid första tillfället kommer Ann-Sofie gå igenom lämpligt material.
Här kommer förslag:
• Övningspapper, gärna rutigt
• Blyertspennor och linjal
• Kalligrafipennor av eget val. Tuschpennor är ok, men ger inte lika skarpa linjer. Pilot Parallell Pen, finns i 4 olika bredder. Välj i så fall de 2 bredaste 3,8 och/eller 6,0 mm. Med breda pennor är det lättare att se misstagen. Parallell Pen är ett bra val istället för en Fountain pen
• En anteckningsbok där du kan spara dina framsteg

FÖRKUNSKAPER:
Inga

VID ANMÄLAN:
Är du vänsterhänt får du gärna meddela detta för att vi ska kunna anpassa material och introduktion.

Kursen är planerad att starta till hösten-22.

LEDARE:
Ann-Sofie Svedström har mer än 30 års erfarenhet av kalligrafi och skapande av bokstäver som konst. I Uppsala var hon med och drev en kalligrafiförening - Skönskrivarna.