Kanalintyg

Kanalintyg

Navigation och sjöliv

För att färdas på Europas inre vattenvägar
och kanaler är Kanalintyg obligatoriskt.