Hantverk & konst

Lär dig keramikens tekniker!
Kursen kommer att vara på olika dagar både dagtid och kvällstid.
Vid anmälan talar du bara om när det passar dig bäst så lämnar vi din anmälan vidare till ledaren som kontaktar dig!