Hantverk & konst

En gång i månaden har vi täljträffar på Slöjdhuset för dig so gillar att tälja och spinna. Här kan du under trevliga former träffa andra med samma intresse för att utbyta erfarenheter och prova på olika redskap och metoder.

Vi har verktyg, men ta med dig material!

Anmäl dig dagen innan till Bo Wiklund 070-897 28 60 mail: bo.wiklund45@gmail.com

Ta med eget fika!