Konstruktionsritningar och måttsättning inför tillverkning

Konstruktionsritningar och måttsättning inför tillverkning

Övrigt

Grund ritningsläsning och introduktion till CAD.