Språk

INNEHÅLL:

1. HANGEUL del 1, Det koreanska alfabetet. (kort introduktion om Hangeul och koreanska vokaler)
2. HANGEUL del 2 (Enkla konsonanter del 1.)
3. HANGEUL del 2 (Enkla konsonanter del 2.)
4. HANGEUL del 3 (Komplexa vokaler)
5. HANGEUL del 4 (Dubbelskrivna konsonanter)
6. HANGEUL del 5 (Slutkonsonant – BATCHIM )
7. Hälsningar (Hur du introducerar dig själv samt olika språkliga nivåer av artighet, formalitet hur dessa används i koreanska)
8. Enkla frågor del 1 (Struktur av frågor, Vad, och att vara)
9. Enkla frågor del 2. (Vad? Är det? Ja och nej)
10. Enkla frågor del 3. (Var/Vart? Här?, Där?)
11. Enkla frågor del 4. (Vem? Familj och relationer)
12. Användning av verbet “Att ge” och ”att ha” i olika situationer. Exempel: Vid beställning i restaurang, handlar i affären och liknande.
Vokabulär genomgång och repetition.

KURSLITTERATUR:
Book: 맞춤 한국어1. PDF, ingår inte i deltagaravgiften, beställs genom ledaren om det är aktuellt.

FÖRKUNSKAPER:
Nybörjarkurs

UPPLÄGG
10 sammankomster. Gruppen bestämmer takten tillsammans.

KURSLEDARE:
HaeLee är uppväxt och levt större delen av sitt liv i olika delar av Sydamerika. Har arbetat som översättare, språklärare och inom restaurangbranschen. Sedan 2018 bor nu HaeLee i Sverige.