Dans

Kom och lär dig denna glädjefyllda pardans som har sitt ursprung i 20-30-talets Harlem i New-York till toner av swingjazz/blues.

I steg 2-bygger vi på med fler variationer för de olika grundstegen du lärt dig i steg 1.
Innehållet varierar från termin till termin vilket gör det lämpligt att gå flera gånger.
Förkunskaper:
Du ska vara bekant med och veta skillnaden på 6:or, 8:or och Charleston.

Ledare: Martin Kemi och Sofia Viklund