Dans

Kom och lär dig denna glädjefyllda pardans som har sitt ursprung i 20-30-talets Harlem i New-York till toner av swingjazz/blues.
Steg 3 -vi övar varianter på swing-outer och Charleston samt experimenterar med musikalitet - improvisation.
Förkunskaper:
Du känner dig bekväm i samtliga grundsteg och dansar en del socialt jämte kurserna.
Du behärskar ingång till back Charleston och kan obehindrat göra swing-outer.
Kännedom om autentiska jazzsteg är också ett plus.



Ledare: Jennifer Tonlist och Sami Nyckling