Dans

Lindy Hop är en afroamerikansk pardans som dansas till swingjazz. Dansen har sitt ursprung i 30-talets New York.

I pardans dansar man i olika dansroller, den ena för i dansen, och den andra följer. I lindy hop är det vanligt att man dansar båda rollerna. För att få balans i våra grupper kommer vi anta en jämn fördelning med förare och följare.

OBS! Vi vill därför att du skriver i meddelanderutan vilken dansroll du vill dansa som: förare eller följare, eller om du kan tänka dig vilken som av rollerna. Om du anmäler dig tillsammans med danspartner, skriv namnet på din danspartner i meddelanderutan. Om det blir överskott på den dansroll du anmält dig som kommer du hamna på väntelista.

På våra kurser roterar man, d.v.s. man byter partner så en följare dansar med alla förare på kursen och vice versa.
Ha skor för inomhusbruk och bekväma kläder.

En studiecirkeltimme i Lindy hop kan se ut såhär: vi inleder med en uppvärmning i solo jazz. Efter det visar kursledarna materialet, till exempel en ny tur. Deltagarna övar tillsammans. Vid varje tillfälle ingår en socialdans tillsammans med de övriga grupperna.

Förkunskaper

Nivå 1: Inga speciella förkunskaper krävs.
Nivå 2: I steg 2 bygger vi på med nya turer och variationer på det vi lärt oss i steg 1. Du ska vara bekant med och veta skillnaden på 6:or, 8:or och charleston.
Nivå 3: Vi övar varianter på swingouter och charleston samt experimenterar med musikalitet och improvisation. Du har full koll på samtliga grundsteg och dansar en del socialt mellan kurserna. Du behärskar ingång till back charleston och swingouter utan problem. Kännedom om autentiska jazzsteg är också ett plus.