Hälsa & välbefinnande, Samhälle

Stolta föräldrar till HBTQ-personer i Blekinge. Är ett nätverk där vi tillsammans stöttar varandra och våra barn.
Givetvis är ALLA välkomna, syskon, far/morföräldrar, kusiner, fastrar eller mostrar. Det vi har gemensamt är att
vi är Stolta över våra Hbtq-barn.
Verksamhet finns i Blekinge och de arbeta ideellt på fritiden. De är inga proffs men har erfarenhet, kunskap,
kompetens och medmänsklig kärlek.
Förälder, Kom ut, Kom med. Du behövs!

Under och efter föreläsningen så kan du ställa frågor öppet eller anonymt direkt med föreningens styrelse
Stolta Föräldrar.

Allt kommer att ske i Zoom. Du kommer att få en lathund vid anmälan om hur du ska kunna delta i föreställningen.
Det är därför extra viktigt att du anmäler med din mailadress.

Föreläsningen är helt gratis!