Hälsa & välbefinnande, Samhälle

Välj att sluta – en nationell telefonlinje för personer som utövar våld i nära relationer.

Välj att sluta är sedan januari 2021 en nationell telefonlinje dit vuxna personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer kan vända sig. Även yrkesverksamma, våldsutsatta och anhöriga m.fl. kan ringa. Telefonlinjen drivs av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Manscentrum i Stockholm och i samarbete med länsstyrelserna i Sverige. Syftet med telefonlinjen är att stärka motivationen hos den som ringer och förenkla kontaktvägar till behandling i hemkommunen, för att på så vis minska våld i nära relationer. Vid seminariet får du reda på mer om hur Välj att sluta arbetar och även om vilka resultat vi uppnådde under pilotprojektet då telefonlinjen enbart riktade sig till invånare i Skåne och Stockholms län.

Föreläsare: Christina Ericson, utvecklingsledare inom området Mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen Stockholm och projektledare för Välj att sluta
Ulf Calvert, psykolog vid Manscentrum Stockholm och operativt ansvarig för Välj att sluta

Allt kommer att ske i Zoom. Du kommer att få en lathund och en länk dagen innan föreläsningen.
Det är därför extra viktigt att du anmäler med din mailadress.

Föreläsningen är helt gratis!

Ett samarbete mellan:
Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge, NSPH Blekinge, Karlskrona kvinnojour, Kvinnojouren Karlshamn, Olofströms Kvinno- och Tjejjour, Ronneby kvinnojour, Kvinnojouren Embla, Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Karlshamn kommun, Olofströms kommun och Sölvesborgs kommun, Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.