Djur, natur & miljö

Peter Albrecht är certifierad inom permakultur och driver Villands Vångas Veganträdgård utanför Kristianstad. Han är trädgårdsmästare och humanekolog samt självhushållare och har använt och designat med permakultur i 8 år. Hör honom berätta om hur han ser på regenerativ odling och hur de praktiserar det på sin gård.

No-dig/ plöjningsfritt, Växtbaserat, Kretsloppsbaserat, Resurseffektivt, Täckodling, Agroforestry, Mångfald/ biodiversitet

15 min paus

Praktiska metoder och erfarenheter från vår gård
Vi visar exakt hur just vi odlar och varför

Föreläsningen finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

VAR: Digitalt, länk skickas ut i förväg till anmälda deltagare
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 7 december 2021

Arrangör: Länsstyrelsen Blekinge och Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge