Djur, natur & miljö

SV erbjuder i samarbete med Säker skog studiecirklar för A+B behörighet i motorsågning.
Du blir säkrare, smartare och mer effektiv i skogen. Efter cirkeln kan du "köra upp" för säker skogs instruktörer.
Ca 4 tillfällen tillbringas inomhus med teori de övriga tillfällena tillbringas i skogen med praktiska övningar. Teoripassen kommer troligtvis vara varannan vecka.
De praktiska övningarna är oftast förlagda på helgen.

I deltagaravgiften ingår: Boken Motorsåg och Studiehandledning nivå A+B av Skogsstyrelsen, uppkörning samt teoriprov.
625 kr tillkommer för praktiskt omprov och 250 kr för teoretiskt omprov.

Du måste själv ha tillgång till godkänd utrustning, motorsåg samt rätt klädsel.