Djur, natur & miljö

Vi erbjuder i samarbete med Säker skog studiecirklar för A+B behörighet i motorsågning.
Du blir säkrare, smartare och mer effektiv i skogen. Efter cirkeln kan du "köra upp" för säker skogs instruktörer.
Ca 4 tillfällen tillbringas inomhus med teori de övriga tillfällena tillbringas i skogen med praktiska övningar.
I deltagaravgiften ingår: Boken Motorsåg och Studiehandledning nivå A+B av Skogsstyrelsen, uppkörning samt teoriprov.
500 kr tillkommer för omprov.
Du måste själv ha tillgång till motorsåg samt rätt klädsel.