Historia & Konsthistoria

1600-talet utgör en av de mest dramatiska perioderna i svensk historia. En tid då myndiga män i stora peruker och plymagerade hattar skapade stormakten Sverige.
För att förstå varför snapphanerörelsen uppstod, måste man först ha en inblick i de storpolitiska spänningarna mellan Sverige och Danmark. Föredraget kommer därför att inledas med berättelser om Carl X Gustaf och Carl XI av Sverige men också om Danmarks Frederik III, varpå Marcus kommer in på tåget över Stora och Lilla Bält samt Roskildefreden, som gjorde Blekinge till ett svenskt landskap. I de nyerövrade Skånelandskapen från Danmark reste bl.a. snapphanar och bondebefolkningen upprorsfanan mot den nya överheten samtidigt som den danska flottan opererade i de blekingska farvattnen och allmogen tvingades att svära den svenske kungen tro och lydnad.

Föreläsningen sker i samarbete med Stadsbiblioteket Karlskrona.
Fri entré.
Föreläsning med Marcus Bernhardsson från Sölvesborg på Stadsbiblioteket i Karlskrona.