Navigation - dagtid

Navigation - dagtid

Navigation och sjöliv

Vi erbjuder Förarbevis, Kustskeppare, VHF/SCR och Radarintyg på dagtid kl 09:00-12:00 eller 13:00-16:00.
Upplägget kan skilja sig åt lite från ordinarie kvällskurser men antal timmar är detsamma.

Kurserna kan starta i hela Blekinge.

För mer info vänligen kontakta oss, 0771-210 400.