Transport

Fortsättning på förarbevis. Kursen ger behörighet att föra fritidsbåt större än 12x4 meter.

Innehåller navigering utomskärs och till havs, mörkernavigering, sjövägsregler, meteorologi, säkerhet och olycksfall ombord.

Examinationsavgift ingår ej i kursavgiften, den tillkommer med 550 kronor.

Kursen går måndagar och onsdag. Med tanke på pandemin vet vi i dagsläget inte när kursen kan starta, återkommer med nya datum.

LEDARE:
Magnus Gullbing med lång erfarenhet som cirkelledare inom Navigation.

OBS!
I dagsläget kommer kursen inte att starta i januari, vi avvaktar med nya datum. SV har förhoppningar om att kursen kan starta senare under våren.