Transport

Fortsättning på förarbevis. Kursen ger behörighet att föra fritidsbåt större än 12x4 meter.

Innehåller navigering utomskärs och till havs, mörkernavigering, sjövägsregler, meteorologi, säkerhet och olycksfall ombord.

Examinationsavgift ingår ej i kursavgiften, den tillkommer med 550 kronor.

Kursen kommer att gå 2 gånger i veckan.

LEDARE:
Magnus Gullbing med lång erfarenhet som cirkelledare inom Navigation.

OBS!
SV har förhoppningar om att kursen kan starta till hösten.