Transport

INNEHÅLL:
SRC (Short Range Certificate) - den äldre benämningen VHF

Att ha en VHF ombord och veta hur man skall använda och prata i den, är en väldigt bra och "livräddande" utrustning. Framför allt när mobiltelefonens räckvidd inte räcker till och du då inte får kontakt med land eller andra fartyg/båtar. Detta eftersom räckvidden med VHF är betydligt längre än med en mobiltelefon. Dessutom får du med en VHF fri tillgång till ex. väderprognoser, storm- och kulingvarningar, kostnadsfri direktkontakt till andra fartyg och båtar med VHF samt kanske allra viktigast; att kunna få hjälp om du kommer i sjönöd.
En VHF ombord - en säkerhet för dig!
Åldersgräns är 15 år.

FÖRKUNSKAPER:
Inga förkunskaper behövs.

ÖVRIG VIKTIG INFORMATION:
Genomgång av trafikdisciplin, anrop, DSC m.m. samt nöd-, il- och varningstrafik. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt SRC-förhör vilket genomförs av Nämnden För Båtlivsutbildning (NFB) utnämnd förhörsförrättare. Elev skall även göra ett praktiskt prov i simulator. Vid godkänt förhör får eleven ett sigill och stämpel i sin personliga NFB blå intygsbok. Vid detta förhör tar NFB ut en avgift om 625 kronor för förhöret samt ytterligare 65 kronor för den som behöver en ny intygsbok. Detta utöver kurskostnaden. Mer om vad som ingår i SRC kan du läsa om på NFBs hemsida.

TID OCH PLATS:
Kursen är planerad att starta våren 23.
Kursen är på distans via Zoom.

MATERIAL:
Kompendium finns till försäljning för 100 kr + frakt, men du kan också använda valfritt underlag.

UTBILDNING:
Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram en distansutbildning för SRC/VHF. Skillnaden på denna distansutbildning och en "ordinarie" SRC-utbildning, är att av fem träffar, är det bara under träff fem (sista träffen) som du måste vara på plats med utbildaren. Du kommer i stället att vid fyra tillfällen bli inbjuden på en Zoom-utbildning, då du sitter vid din dator och är med på utbildningen. Du sitter alltså i en miljö som du känner dig bekväm och trygg med; hemma, på jobbet eller på annan av dig vald plats. Du kommer också att få instuderings-material från utbildaren, ett material som du sedan arbetar själv med. Även det praktiska förhöret gör du själv hemifrån. Det enda kravet är att du har tillgång till en dator och kan ladda in Zoom.

Vid sista träffen, träffas vi personligen i Studieförbundet Vuxenskolans lokal, Ronnebygatan 9 i Karlskrona. Det blir då förevisning på utrustning (VHF, EPIRB, PLB, SART o NAVTEX), samt att du med en "skarp" VHF ropar upp Stockholm Radio via en VHF-kanal. Träffen avslutas med att du skriver ditt teori-förhör som förhörsförrättaren rättar på plats medan du ex. tar en avkopplande fika. När teoriförhöret är rättat, får du en snabb genomgång och när du klarat teoriförhöret får du samma kväll din inskrivningsbok ifylld och kursen är slut.
Välkommen!

LEDARE:
Per Siebing, arbetat med sjöradiokommunikation på kustradiostationer, ombord, i Marinen som huvudlärare i GMDSS och nu tim-lärare på Linné-universitetet Kalmar Sjöfartshögskola. Är också förhörsförrättare i SRC (VHF) och LRC (kortvågscertifikat) för NFB, Nämnden för Båtlivsutbildning. Även utbildad i pedagogik och utbildat mycket sjöfolk.