Navigation Förarbevis, Vt-18

Navigation Förarbevis, Vt-18

Navigation och sjöliv

Grunden för hantering av fritidsbåt 12 x 4 meter. Användning av sjökort, land- och sjömärken. Hantering av nödsituationer.

Praktikkväll 1, Förtöjningsgenomgång
* Titta på lanternor
* Kolla på flytvästar
* Kasta med kastlina

Praktikkväll 2, Åker båt och kör i fyrleder samt tittar på fyrar och genomgång av sjöräddningsorganisationen.
Praktikkväll 3, Tittar på fritidsbåtar av olika slag. Prövar att knappa på GPS.

Kostnad för slutprovet tillkommer med ca 450 kr samt "Förarintygspaketet Ostkusten" till en kostnad av ca 500 kr.

Kursen kan även gå på dagtid!