Transport

Grunden för hantering av fritidsbåt 12 x 4 meter. Användning av sjökort, land- och sjömärken. Hantering av nödsituationer.

Teoripassen sker i SVs lokaler i Karlskrona.

Praktikkväll 1 (utomhus), Förtöjningsgenomgång
* Titta på lanternor
* Kolla på flytvästar
* Kasta med kastlina

Praktikkväll 2, Åker båt och kör i fyrleder samt tittar på fyrar och genomgång av sjöräddningsorganisationen.
Praktikkväll 3, Tittar på fritidsbåtar av olika slag. Prövar att knappa på GPS.

Kostnad för slutprovet tillkommer med ca 450 kr.

Vi vill gärna att du har köpt studiematerialet innan kursstart och har med dig det vid första kurstillfället. Du går in under:
http://bryggboden.se/sv/utbildningsmaterial/studieforbundet-vuxenskolan/utbildninspaket-for-studiforbundet-vuxenskolan/

Där beställer du:
Förarintygspaket Ostkusten (Fritidsskepparen) till en kostnad av ca 360 kr samt Bestickspaketet "Klassiskt" för ca 135 kr. Med reservation för prisändringar.

Ledare för kursen är Boris Höjer med lång erfarenhet som cirkelledare inom Navigation.