Hälsa & välbefinnande

2018 förlorar Jane sitt ofödda barn och Jessica förlorar sin livskamrat. Sorgen över förlusterna tar sig olika uttryck men de finner en stark gemenskap i varandra, de delar tillsammans känslorna av den stora katastrofen, det oändliga mörkret. Sorgen som de båda bär på, blir till en stark gemenskap dem emellan och tillsammans delar de också det där lilla hoppet, när sorgen sakta förvandlas och ändras till en känsla av styrka, en vilja att orka leva igen. Att få skratta och inte gråta.

Jane och Jessicas föreläsning präglas av den stora sorgen som drabbar, men också om den starka övertygelse de båda hade att allt skulle bli bättre igen, det skulle gå att leva igen, inte bara överleva.