Nyfiken på politik?

Nyfiken på politik?

Övrigt

Du kan vara politiker utan att veta om det!
Funderar du på att engagera dig politiskt?
Vid fem tillfällen får du en inblick i hur det är att vara politiskt engagerad och hur de politiskt styrda verksamheterna på kommunal, regional och riksnivå fungerar.
Du kommer få träffa politiker från alla de olika nivåerna.

KOSTNADSFRITT!