Övrigt

Arbetsmarknadsnära insatser s.k. AMNI-kurser kom till för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet genom att skapa möjligheter för människor att vidareutbilda sig eller att utbilda sig för tex behöva byta bransch. Tanken med dessa är att ge möjligheter för människor att vara bättre rustade när konjunkturen vänder igen.

- 9 steg mot ett nytt jobb i ett nytt land

Att etablera sig i ett nytt land och hitta en meningsfull sysselsättning är inte alltid lätt. Det kan finnas utmaningar att ta sig igenom, som att lära sig svenska språket, kulturen, skapa kontakter med nya människor och att vara arbetssökande.

Denna utbildning är baserad på boken Nytt jobb i nytt land, som är författad av Ali Alabdallah och bygger på hans egna erfarenheter och perspektiv som
nyanländ arbetssökande. Att gå en utbildning tillsammans med andra tror vi är en stor fördel, det skapar forum för gemenskap och gemensamt lärande och för utbyte av synpunkter och erfarenheter, för utrikesfödda eller nyanlända personer som är arbetssökande i Sverige. Genom att träffas tillsammans i utbildningen kan deltagarna också uppmuntra varandra, bygga sociala relationer och nätverk samt prova nya saker tillsammans.

Målet med utbildningen är att genom kunskap, diskussioner och övningar i gruppen hitta motivation, styrka och strategier för både enskilda och gemensamma insatser för att utvecklas och se positiva möjligheter som utbildningen leder fram till.

Som deltagare i utbildningen får du verktyg att göra din personliga plan att utgå ifrån som förhoppningsvis ger dig styrka att komma närmare dina mål.

Målgrupp - Nyanlända som är arbetssökande.

Omfattning - Totalt 40 studietimmar

OBS! Max 12 deltagare/kurs, först till kvarn.
Pris - Kostnadsfri utbildning som finansieras av Sveriges regering (Arbetsmarknadsnära insatser på distans) med anledning av den pågående Coronaepidemin.

Intyg utfärdas efter kursslut.

Anmälan sker till oss på SV Blekinge
Benny Jonasson
Tfn: 0454-30 61 56
E-post: benny.jonasson@sv.se